Новоміська громада
Старосамбірський район, Львівська область

Нормативна база

Нормативно-правове забезпечення атестації педагогічних працівників

 Типо­ве Положенням про атестацію педагогічних працівників України із змінами, 

Кодекс законів про працю України (ст. 40,41,96).

Закони України:

• "Про освіту” (ст. 54-58);

• "Про загальну середню освіту” (ст. 24,26,27,41,48).

• "Про дошкільну освіту” (ст. 19,20,21,25,26,29,30,32).

Постанови Кабінету Міністрів України:

• від 14.06.2000 р. №963 "Про затвердження пере­ліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників”;

• від 26.04.2003 р. №632 "Про реалізацію статті 54 Закону України «Про освіту» та статті 48 Закону України «Про вищу освіту»”;

• від 27.08.2010 р. №787 "Про затвердження пере­ліку спеціальностей, за якими здійснюється під­готовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра”;

• від 20.06.2007р. №839 "Про затвердження пе­реліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста".

Накази МОН (МОНмолодьспорту) України:

• Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. № 930 "Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних праців­ників”;

• Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 р. № 1473 "Про за­твердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників”;

• Наказ Міністерства освіти і науки від 08.08.2013р. №1135  "Про затвердження змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників”
• Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005р. №557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних роз­рядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ”;

• Наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 р. № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної платипрацівників освіти”;

• Наказ Міністерства освіти і науки України від 09.03.2011 р. №216 "Про делегування повнова­жень щодо атестації педагогічних працівників”;

• Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.01.2012р. №69 "Про створення авторських творчих майстерень учителів на базі інститутів післядипломної педагогічної освіти”.

• Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.06.2013 № 665 «Про затвердження кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів»

Наказ Міністерства освіти і науки України № 665 від 01.06.13 року "Про затвердження кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів"

ПОЛОЖЕННЯ 
про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України (наказ МОН України від 30.07.2013 №1047)

Нагородний лист

ЗГОДА на збір та обробку персональних даних

Листи МОН (МОНмолодьспорту) України:

• від 10.09.2013 р. № 1/9-617 "Про застосування Типового положення про атестацію педагогічних працівників"

• від 25.10.2012 р. № 1/9-779 "Щодо атестації пе­дагогічних працівників”;

• від 23.09.2011 р. № 1/9-727 "Про застосування деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників”;

• від 06.01.2011 р. № 1 /9-6 "Про застосування Ти­пового положення про атестацію педагогічних працівників”;

• від 20.01.2011 р. № 1/9-34 "Про атестацію пра­цівників психологічної служби системи освіти”;

• від 26.01.2011 р. № 1/9-44 "Про застосування деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників”;

• від 22.02.2011 р. № 1/9-118 "Про застосування деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників”.

АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІВ: ПРАВИЛА ОНОВИЛИ

Перелік нормативно-правових актів
з питань атестації педагогічних працівників

Закон України «Про освіту» від 23 травня 1991 р. № 1060-ХІІ (зі змінами і доповненнями). Стаття 54 «Кадрове забезпечення сфери освіти»

Закон України «Про загальну середню освіту» від 13 травня 1999 р. № 651-ХІV (зі змінами і доповненнями). Стаття 27 «Атестація педагогічних працівників»

Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. № 322-VIII (зі змінами і доповненнями). Стаття 40 (частина 1, пункт 2), стаття 96

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників» від 14 червня 2000 р. № 963

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад» від 27 серпня 2010 р. № 778

Постанова Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30 серпня 2002 р. № 1298 (зі змінами і доповненнями)

Постанова Кабінету Міністрів України «Про реалізацію статті 54 Закону України «Про освіту» та статті 48 Закону України «Про вищу освіту»» від 26 квітня 2003 р. № 632. Перелік кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про визначення порядку присвоєння педагогічних звань педагогічним працівникам» від 4 липня 2005 р. № 396, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 липня 2005 р. № 754/11034

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26 вересня 2005 р. № 557, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 3 жовтня 2005 р. № 1130/11410

Наказ Міністерства освіти України «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» від 15 квітня 1993 р. № 102, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27 травня 1993 р. за № 56 (зі змінами і доповненнями)

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників» від 6 жовтня 2010 р. № 930, зі  змінами від 08.08.2013  N 1135

Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про атестацію працівників психологічної служби системи освіти» від 20 січня 2011 р. № 1/9-34

Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про застосування деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників» від 26 січня 2011 р. № 1/9-44